PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FTS ERP

Phần mềm kế toán FTS Accounting  là giải pháp quản lý tài chính cho mọi loại hình doanh nghiệp với ưu điểm là tính ổn định, linh hoạt, dễ sử dụng và khả năng tùy biến phù hợp với yêu cầu quản lý.

Không chỉ dừng lại ở một phần mềm kế toán, FTS cung cấp một giải pháp quản lý tổng thể (ERP) cho doanh nghiệp với các module kế toán mở rộng bao gồm quản lý mua hàng, quản lý bán hàng, quản lý vật tư, quản lý hợp đồng tài chính, quản lý đầu tư chứng khoán, quản lý các cửa hàng bán lẻ,… trong gói tích hợp phần mềm kế toán tài chính và quản lý doanh nghiệp FTS ERP. Doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn mở rộng một giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể với các module khác trong bộ phần mềm của FTS như quản lý khách sạn, quản lý nhân sự tiền lương,….

Năm 2012,2013, Phần mềm kế toán FTS Accounting đã vinh dự được trao giải Sao Khuê 4 sao dành cho Các sản phẩm, giải pháp chuyên ngành kế toán, tài chính doanh nghiệp.
Mô hình tập trung
taptrung
Phần mềm kết toán tài chính của FTS hướng tới  mô hình quản lý doanh nghiệp với nhiều công ty con, chi nhánh trên các vị trí địa lý khác nhau. Dữ liệu toàn doanh nghiệp được triển khai tập trung tại một điểm giúp cho việc xử lý, khai thác được nhanh chóng và kịp thời.

Cung cấp thông tin tổng thể mọi lúc, mọi nơi.
Quản trị đầy đủ dòng thông luân chuyển thông tin giữa các bộ phận chức năng, giữa các đơn vị trong doanh nghiệp.
Hợp nhất  báo cáo tài chính và báo cáo quản trị dễ dàng và nhanh chóng.
Giảm thiểu chi phí xây dựng hạ tầng CNTT và chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT

Làm việc online
Sử dụng nền tảng kết nối Internet, Người sử dụng có thể làm việc với dữ liệu mà không bị giới hạn trong khuôn khổ văn phòng làm việc. Xử lý dữ liệu, truy cập thông tin tài chính từ nhà, khi đi công tác, khi đang gặp gỡ khách hàng trở nên đơn giản và thuận tiện hơn bao giờ hết.

remote
Tính linh động và tính mở
Giải pháp phần mềm kế toán tài chính và quản lý doanh nghiệp của FTS đặc biệt linh động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng, thay đổi liên tục trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Giao diện và các chức năng đầu vào cần đảm bảo tính linh hoạt, có thể thêm bớt các thông tin trong một phạm vi nhất định nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi của nghịêp vụ.
Các báo cáo đuợc thiết kế linh hoạt, người dùng có thể tự thay đổi các thông tin trên báo cáo dựa trên các thông tin đầu vào đã có nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin đa dạng của quản lý.
Có thể tạo ra các mẫu báo cáo mới mà không phải can thiệp vào chương trình nhằm đáp ứng các thay đổi của yêu cầu quản lý một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Hệ thống có khả năng cho phép bổ sung, hợp nhất, chia tách hay chuyển đổi mô hình các đơn vị khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị.

Hỗ trợ đa ngôn  ngữ, đa tiền tệ
Ngoài tiếng Việt, phần mềm kế toán và giải pháp quản lý doanh nghiệp của FTS còn có giao diện và báo cáo bằng tiếng Anh, tiếng Nhật,  tiếng     Hàn Quốc và tiền Lào
Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp của FTS có thể đồng thời cung cấp các sổ sách, báo cáo tài chính và quản trị trên 2 đồng tiền khác nhau cùng lúc giúp cho các doanh nghiệp xây dựng hệ thống sổ sách, báo cáo bằng tiền Việt Nam Đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời có thể kết xuất các sổ cách, báo cáo cho các nhà đầu tư nước ngoài và công ty mẹ ở nước ngoài bằng một đồng tiền khác.

Các module chính
Các nghiệp vụ kế toán tài chính cơ bản
Giải pháp phần mềm kế toán tài chính FTS cung cấp đầy đủ các module nghiệpvụ kế toán cơ bản bao gồm:
Kế toán vốn bằng tiền
Quản lý thuế GTGT
Kết toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ
Quản lý hợp đồng
Kế toán chi phí và giá thành
Kế toán tổng hợp và hợp nhất báo cáo tài chính
Kế toán quản trị
Quản lý hàng hóa
Quản lý hàng hóa theo mã vạch
Có chức năng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau như theo mã, tên tắt, một phần tên,….
Cho phép phân loại hàng hóa theo nhiều cấp và theo các thuộc tính khác nhau.
Khả năng liên kết giữa các sản phẩm để thành một sản phẩm mới khi bán.
Quản lý giá bán, các chương trình khuyến mãi, chiết khấu từng loại hàng hóa
Quản lý hạn mức tồn kho, vòng quay hàng hóa.

Quản lý bán hàng
Các nghiệp vụ cụ thể
Lập và theo dõi hợp đồng bán hàng
Lập và theo dõi báo giá
Lập và theo dõi đơn hàng, quản lý tiến trình đặt hàng của khách hàng.
Tự động sinh được các đơn hàng, lệnh nhập xuất từ các yêu cầu hàng.
Phê duyệt đơn hàng, bán hàng dựa trên định mức công nợ, thời hạn nợ và hạn mức tồn kho.
Quản lý giá bán, chiết khấu, các chương trình khuyến mãi.
Quản lý khách hàng.

Kế toán công nợ phải thu

quan ly phai thu
phaithusmall

Lập các hóa đơn công nợ trực tiếp hoặc từ phân hệ bán hàng.
Lập các phiếu công nợ phải thu khác, các phiếu điều chính công nợ.
Thanh toán và theo dõi công nợ theo từng khách hàng,  hợp đồng, đơn hàng, hóa đơn bán hàng.
Quản lý hạn mức công nợ, thời hạn nợ, theo dõi tuổi nợ
Tính lãi công nợ quá hạn
Bù trừ công nợ.

Quản lý mua hàng
Quản lý yêu cầu  mua hàng của các bộ phận.
Quản lý và lựa chọn báo giá của nhà cung cấp
Quản lý các đơn mua hàng, hợp đồng mua  hàng.
Quản lý giá mua và các chương trình chiết khấu, khuyến mãi của nhà cung cấp.
Liên kết module vật tư để quản lý nhập kho.
Liên kết module phải trả để quản lý công nợ phải trả.

Kế toán công nợ phải trả
Lập các hóa đơn công nợ trực tiếp hoặc từ phân hệ mua hàng.
Lập các phiếu công nợ phải trả khác, các phiếu điều chính công nợ.
Thanh toán và theo dõi công nợ theo từng nhà cung cấp,  hợp đồng, đơn hàng, hóa đơn bán hàng.
Quản lý hạn mức công nợ, thời hạn nợ, theo dõi tuổi nợ
Bù trừ công nợ.

Quản lý kho vật tư
Quản lý đầy đủ các nghiệp nhập xuất kho.
Theo dõi được tồn kho tại kho trung tâm và các bộ phận, từ đó lập kế hoạch và yêu cầu chuyển hàng nội bộ từ kho trung tâm hoặc các bộ phận khác về, điều chỉnh tồn kho, hủy hàng và kiểm kê.
Thực hiện theo dõi và xử lý thông tin hàng hóa để dự báo đặt hàng cho cửa hàng từ Kho trung tâm hoặc nhà cung cấp.

Quản trị chi phí và giá thành
Quản trị chi phí theo nhiều cấp (bộ phận, loại hình kinh doanh, nhóm mặt hàng, hình thức bán hàng,….)
Tập hợp và phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức.
Quản trị định mức chi phí, lập kế hoạch chi phí và theo dõi thực hiện
Tính giá thành theo nhiều phương pháp: giản đơn, hệ số, định mức. Tính giá thành theo nhiều phân đoạn.

Xem thêm : Phần mềm kế toán Metadata